کتاب های منتشر شده

 • 1384
  روش‌های آماری برای متخصصان کتابداری و اطلاع‌رسانی: رویکرد کاربردی و ساده برای درک، استفاده و تفسیر علم آمار
  مؤلف لیون واگان ـ ترجمه دکتر محمدرضا قانع و دکتر کیوان کوشا ویراستار علمی دکتر حمید رضا حسن آبادی، انتشارات چاپار، تعداد صفحات: 276
 • 1390
  استانداردهای سردبیری نشریه
  به مناسبت اولین همایش نشریات علمی کشور 28 تیر ماه 1390
 • 1390
  جستارهای بازیابی اطلاعات بین زبانی
  ترجمه (مهندس سارا کلینی، دکتر محمدرضا قانع، دکتر حمید علیزاده زوج
 • 1399
  دسترسی آزاد و بازسازی ارتباط علمی
  تألیف
 • 2020
  بخشی از یک فصل کتاب Handbook Bibliometrics ناشر De Gruyter Saur