مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱تعامل میان‌رشته‌ای حوزه مهندسی پزشکی در دو دهه اخیر.پژوهش نامه علم سنجی 7(2) صص. 273-2961400
۲تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر رضایتمندی کاربران در مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری: نقش میانجی تبادل رهبر ـ عضو و حمایت ادراک شده سرپرست.تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی 51(3) صص. 65-851399
۳چهار دهه فعالیت علمی ایران از منظر مقالات همایشها، مقالات پراستناد و داغ و مقالات دسترسی آزاد با نگاهی به قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کشور.پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات1397
۴Forecasting the Subject Trend of International Library and Information Science Research by 2030 Using the Deep Learning Approach.International Journal of Information Science and Management (IJISM), 20(1), 471-4922022
۵Dimensions of the Scientific Collaborations of the Researchers Affiliated with Shiraz University of Medical Sciences.International Journal of Information Science and Management (IJISM), 19(2), 31-482021
۶A Study of the Subject of Public Libraries in Web of Science and Islamic World Science Citation Center.International Journal of Information Science and Management (IJISM), 18(1), 35-482020
۷The citation advantage for open access science journals with and without article processing charges.Journal of Information Science, 46(1), 118-1302020
۸Identifying Information Retrieval Research Trends Using Author Co-citation Network.International Journal of Information Science and Management (IJISM), 17(2), 99-1172019
۹The ranking of Iranian universities based on an improved technique.Malaysian Journal of Library & Information Science 18 (2), 33-452017
نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.