دکتر محمدرضا قانع

 

 

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۶۴زبان و ادبیات انگلیسیدانشگاه شیراز
کارشناسی ارشد۱۳۷۰علم اطلاعات و دانش شناسیدانشگاه شیراز
دکترای تخصصی۱۳۸۶علم اطلاعات و دانش شناسیدانشگاه تهران

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری ( ISC)معاون اداری و مالی موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری( ISC)رسمی قطعیتمام وقت

سوابق اجرایی

 • معاون اداری و مالی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
 • معاون اداری و مالی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
 • معاون پژوهشی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
 • مدیر امور پژوهشی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
 • رئیس امور اداری مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
 • مدیر پایگاه اطلاعاتی مقالات فارسی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
 • مدیر اداره انتشارات مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
 • مسئول آموزش مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
 • مسئول کارگاه ها و همایش ها مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
 • رئیس صندوق قرض الحسنه مرکز منطقه ای 

 • دبیر اولین باشگاه مقاله خوانی با موضوع "خدمات کتابخانه های عمومی به کودکان در مناطق روستایی"
 • مروجین کتابخوانی کلان شهر شیراز