دکتر فرشید دانش

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۲علم اطلاعات و دانش شناسیدانشگاه فردوسی مشهد
کارشناسی ارشد۱۳۸۴علم اطلاعات و دانش شناسیدانشگاه شهید چمران اهواز
دکتری۱۳۹۲علم اطلاعات و دانش شناسیدانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
گروه مدیریت اطلاعاتهیات علمیآزمایشیتمام وقت۴

سوابق اجرایی

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. گروه اطلاع رسانی پزشکی. دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی. ۱۳۸۴-۱۳۸۸

عضو هیات علمی. ISC. گروه مدیریت اطلاعات. ۱۳۹۷-تاکنون.

 • رتبه نخست. دانشجوی برتر دکتری در سومین جشنواره ملی برترین‏های علم اطلاعات. مهرماه ۱۳۹۲.۱>
 • مدرس برگزیده پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران. دی ماه ۱۳۹۱.۱>
 • عضو استعدادهای درخشان دانشگاه فردوسی مشهد. آذر ماه ۱۳۹۱.۱>
 • برگزیده طرح‏های پژوهشی علوم انسانی در جشنواره فردوسی. بهمن. ۱۳۹۰ و ۱۳۸۸ (دوبار)۱>
 • رتبه نخست آزمون دکتری علم اطلاعات دانشگاه فردوسی مشهد مهر ۱۳۸۹.۱>

زمینه های گوناگون علم سنجی

پایگاه های استنادی و اطلاعاتی

ارزیابی، رصد و پایش پژوهشگران، مجلات، دانشگاه ها و کشورها (نظام های رتبه بندی )

روش های پژوهش در علم اطلاعات

تکنیک ها و ترفندها در زمینه نگارش  و انتشار مقاله

تکنیک های ارتقاء اثربخشی پژوهش و پژوهشگران

 

مجری طرح های پژوهشی در سطح سازمانی، استانی و ملی

راهنمایی و مشاوره پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی

داوری در جشنواره ها و کنفرانس های ملی و بین المللی

داوری کتاب ها و طرح های پژوهشی و مقالات مجلات داخلی  و بین المللی

 

 • شاخص های کاربردی علم سنجی برای پژوهشگران
 • چگونه h-index و میزان اثربخشی استنادی خود را افزایش دهیم: روش ها و راهکارها
 • تکنیک های نگارش و انتشار مقاله در مجلات نمایه شده در وب آف ساینس و اسکاپوس (WOS $ SCOPUS)
 • شاخص های علم سنجی، پایگاه های استنادی؛ رویکردی جهت افزایش اثربخشی پژوهشگران
 • ارزیابی کمی و کیفی وب سایت ها در نظریه و عمل
 • کارگاه آموزشی پیشرفته جستجو و بازیابی اطلاعات از پایگاه های اطلاعاتی و استنادی
 • نگارش و انتشار مقاله پژوهشی در مجلات نمایه شده در ISC
 • روش های پژوهش کمی و کیفی در علم اطلاعات:

سوابق پژوهشی

         Courses

 • Research Methods (Ph.D.)
 • Indexing and Abstracting (M.A.)
 • Introduction to Citation Databases (M.A.)
 • Sociology of Scholarly Communication (M.A.) 
 • Reference work (۱). (B.A.)
 • Reference work (۲). (B.A.)
 • Organization of Knowledge (۱): Descriptive and Analytical Cataloging based on AACR۲, RDA. (B.A.)
 • Organization of Knowledge (۲): Classification based on L.C. (B.A.)
 • Organization of Knowledge (۵): Abstracting, Indexing, and Information Retrieval Systems. (B.A.)
 • Collection development internship (B.A.)
 • Reference work internship (B.A.)
 • Organization of Knowledge internship (B.A.)
 • Pre-university entrance exam workshops for M.S degree volunteers. ۲۰۰۳-۲۰۰۸. (B.A.)
 • Research methods. (B.A.)
 • Reading and Studying skills. (B.A.)

Workshops

 • Scholarly Writing and publishing Techniques in ISI & Scopus ranked journals
 • Information Searching and Retrieving skills in International scientific databases
 • Scientometrics indicators and citation databases
 • How can researchers increase their citations and H-Index? 
 • Professional and advanced search strategies in medical sciences databases
 • Webometrics in theory and practice
 • Research methods in social sciences
 • Panels chair. ۳rd International Conference on Science & Technology Metrics (STMet) ۲۰۲۱.
 • Scientific, Editorial & Executive board.۱st National Congress of scientometric in medical sciences. ۲۰۰۸.
 • Scientific board. ۱st National Congress of Medical Library and Information Sciences (MLIS). ۲۰۰۷.
 • Scientific board. ۱st National Congress of Revising Knowledge &Information Sciences (KIS) Master degree Exams. ۲۰۰۷.
 • Scientific board. The research center of Information Technology in Health sciences.

 

 • Emerald Literary Network Member. ۲۰۱۰- Present
 • Directory Board of Iranian Library and Information Science Association – Isfahan Branch, ۲۰۰۶- ۲۰۱۰.
 • Directory Board of Iranian Medical Library and Information Science Association. ۲۰۰۸- ۲۰۱۰