دکتر محمدرضا فلاحتی قدیمی فومنی

سوابق پژوهشی

 • فراخوان خودکار کلیدواژه های مرتبط در هنگام جستجو در پایگاه اطلاعاتی مقاله های فارسی
   
 •  
  سامانه تولید منابع برون متنی ۳۰ مجله برتر علمی پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و الگوی APA
   
 •  
  نظام رتبه گذاری مقالات علمی مجلات معتبر فارسی بر اساس معیار میزان استفاده از مدرک
   
 •  
  بررسی وضعیت چکیـده‌نویسی انگلیسی در مجلات فارسی علمی-پژوهشـی وزارت علوم، تحقیقات و فنـاوری (حوزه ی علوم‌پایه) سـال ۱۳۹۰ و ارایـه راهکارها یی برای بهبـود آن
   
 •  
  استخراج و تحلیل خودکار حروف اضافه و ربط بسیط در متون فارسی
   
 •  
  واژه نامه برگردان نام و نام خانوادگی نویسندگان خارجی (نوشته شده با حروف انگلیسی) به فارسی با استفاده از تحلیل رخداد محور