دکتر علی گزنی

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۷۷کتابداری و اطلاع رسانیدانشگاه شیراز
کارشناسی ارشد۱۳۷۹کتابداری و اطلاع رسانیدانشگاه شهید چمران اهواز
دکتری۱۳۹۱کتابداری و اطلاع رسانیدانشگاه شهید چمران اهواز

سوابق اجرایی

  • معاون پژوهش و فناوری پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ۱۳۸۹ - ۱۳۹۶
  • مدیر گروه پژوهشی استنادی علوم جهان اسلام ۱۳۸۶ - ۱۳۸۸
  • مدیر گروه پژوهشی طراحی و عملیات سیستم ها ۱۳۸۰ - ۱۳۸۴