دکتر علی نایبی

ISC I    IR-0000-RG-FFCBF0BC

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
دکتریمهندسی مکانیکدانشکده مهندسی مکانیک

سوابق اجرایی

  • شاگرد برتر دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف ,۱۳۷۴
  • مدیر برتر فناوری کشور - جشنواره ملی پژوهش و فناوری - وزارت علوم تحقیقات و فناوری ,۱۳۹۲
  • دبیر علمی هجدهمین کنفرانس بین المللی پارکهای علمی آسیا ,۱۳۹۳
  • پژوهشگر برتر جوان دانشگاه شهید چمران اهواز ,۱۳۸۴
  • داور علمی جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی ,۱۳۹۲